Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Kommunalförbund

I kommunalförbund sitter ledamöter och ersättare invalda från flera kommuner.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier