Ove Magnusson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tillväxtnämnden ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31