Förtroendevalda hos oss

Nämnder (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Valnämnden