Förtroendevalda hos oss

Kommunalförbund (2 st)

I kommunalförbund sitter ledamöter och ersättare invalda från flera kommuner.

Namn
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Direktion för Nerikes Brandkår