Linde Stadshus AB

Mandatperiod: 2019-05-20 - 2023-05-31

Moderbolaget Linde Stadshus AB (Stadshus) styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen, och är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Länkar:
Möten och protokoll

Uppdrag (11 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Storbacka Bengt S ordförande 1
Svahn Linda S ledamot 2
Kragh Tommy S ledamot 3
Kleber Jonas C ledamot 4
Lindqvist Pär-Ove M 1:e vice ordförande 5
Lindvall Anniette M ledamot 6
Mehtäläinen Jari SD ledamot 7
Norgren Ulla-Britt M lekmannarevisor 8
Dammström Lars-Åke KD revisorsersättare 9
Eriksson Stefan S ombud 10
Holm Sven-Göran KD ombudsersättare 11