Förtroendevalda hos oss

Utskottet för stöd och strategi

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal och information/kommunikation. Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Länkar:
Möten och protokoll
Nämnder och förvaltningar

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Gustavsson Irja S ordförande 1
Kleber Jonas C 1:e vice ordförande 2
Bernström Jonas S ledamot 3
Axelsson Ulf V ledamot 4
Lindqvist Pär-Ove M ledamot 5
Detlofsson Nils L ledamot 6
Persson Tom SD ledamot 7
Svahn Linda S ersättare 8
Olsson Sandra S ersättare 9
Eriksson Mathz C ersättare 10
Sundén Vessling Fredrik V ersättare 11
Gustavsson Göran M ersättare 12
Lundin Markus KD ersättare 13
Rosenbecker Fredrik SD ersättare 14